Woonstad Rotterdam

Archief

Energie Challenge

In 2050 zijn de 7 miljoen huizen in Nederland van het aardgas af, zo is in het Klimaatakkoord afgesproken. Woonstad Rotterdam heeft ruim 56.000 woningen in eigendom en beheer, waarvan er vele nog gebruik maken van aardgas. Wij willen snelheid maken voor een beter klimaat, op een betaalbare manier.

Heb jij de oplossing om onze woningen in bewoonde staat snel te verduurzamen?
Wij dagen jou uit om samen met ons van bestaande portiekwoningen de CO2-uitstoot terug te brengen en/of aardgasvrij te maken.

Woonstad Rotterdam is de grootste sociale huisvester van Rotterdam. Een op de zes Rotterdammers huurt bij ons. Zo’n 20% van onze huurwoningen zijn al aardgasvrij, of worden dat de komende jaren. Dat maakt dat ongeveer 80% nog op het aardgas is aangesloten. Een groot deel daarvan bestaat uit portiekflats die tussen nu en 2050 van het aardgas gaan. Soms tegelijk met een renovatie.

Onze verduurzamingsopgave is zo groot, dat uitverhuizen van bewoners niet altijd kan. Daarom zoeken wij nieuwe oplossingen om deze woningen in bewoonde staat duurzamer te maken. Werk jij samen met ons aan de klimaatdoelen?

Wat zoeken wij?

 • Duurzame oplossingen in bewoonde staat
 • Lagere woonlasten voor bewoners
 • Bij voorkeur een aardgasvrije oplossing
 • Een oplossing voor portiekwoningen uit de jaren ’70 en ’80 met energielabel B, C of D die voorlopig niet op restwarmte worden aangesloten.

Woonstad Rotterdam Energie Challenge Event

Op donderdag 12 december zijn de vijf winnaars bekendgemaakt van de Woonstad Rotterdam Energie Challenge. Dat deed juryvoorzitter Annemarie van Doorn (Dutch Green Building Council) tijdens een drukbezochte bijeenkomst in de RDM Campus op Rotterdam-Heijplaat. De winnaars zijn:

 • Breman: Betaalbaar, beheersbaar en bewonersvriendelijk. Een collectief warmtepompsysteem in combinatie met lage temperatuurverwarming. Zoekt nadrukkelijk aansluiting bij de ervaringswereld van bewoners.
 • Escom.nu: Woonstad Energiek. Woningen krijgen een eigen energiecentrale waarbij een hoogtemperatuur warmtepomp wordt gekoppeld aan PVT-panelen (zonnepaneel en zonneboiler ineen). Met kokosolie voor de opslag van warmte.
 • HMM Vastgoed Onderhoud: ‘Doelstelling Woonstad in 2050 energieneutraal’. Verbinding van isolatie (buitengevels en glas) en het gebruik van een warmtepomp. Aan de binnenzijde van de gevels wordt een innovatieve coating aangebracht.
 • HRsolar: GERS, het Rotterdamse Groene Energiedak. Combinatie van PVT-panelen en warmtepompen op het dak van portieketagewoningen.
 • WoCoZon: Warmte en stroom van hetzelfde dak. Naast stroom wordt warmte van het dak gehaald. Thermomodules halen warmte uit de lucht en functioneren als bron voor een warmtepomp.

Drukbezochte middag

Voorafgaand aan de prijsuitreiking namen de ruim tweehonderd bezoekers deel aan interessante lezingen en deelsessies over de energietransitie, onder leiding van dagvoorzitter Marijke Roskam van BNR Nieuwsradio. Na de opening door Maria Molenaar, voorzitter van de raad van bestuur van Woonstad Rotterdam, betoogde keynote spreker Jelmer Mommers hoe wij gezamenlijk een rol van betekenis kunnen spelen in de klimaatverandering. Volgens Mommers, klimaatjournalist bij De Correspondent en auteur van Hoe gaan we dit uitleggen? geven wij immers zelf vorm aan de toekomst op aarde.

Vervolgens ging het publiek uiteen in deelsessies:

 • De staat van het klimaat: Wie bepaalt eigenlijk hoe het met het klimaat gaat in ons land? Wie zitten er achter de knoppen en hebben echt de macht over een beter milieu? Erik van der Walle (NRC Handelsblad), Marco Visscher (journalist en auteur van De Energietransitie: naar een fossielvrije toekomst, maar hoe?)
 • Verduurzamen in bewoonde staat: Zeven miljoen woningen verduurzamen in dertig jaar: dat kan alleen als bewoners tijdens de verduurzaming in hun woning blijven wonen. Bewonersbegeleiders over hoe je de overlast tot een minimum kunt beperken. Ellen Bettonville (Ladies@Work), Niels Götz (Duurzaam Delen Energie), Martijn Deijl (Woonstad Rotterdam).
 • Duurzaam gedrag voorbij de buitenmuren: Welke rol spelen mobiliteit en inrichting van de openbare ruimte in het stimuleren van duurzaam gedrag? Martin Guit (gemeente Rotterdam), Maarten Poot, (Felyx Sharing), Paul Plambeck (Bureau Sant en Co).
 • De gezonde stad: De luchtkwaliteit in Rotterdam moet beter. Wat zijn de consequenties voor nieuwbouw en vastgoedbeheer? Sam de Ligt (Strooming), Hans in ’t Veen (Sint Franciscus Gasthuis & Vlietland).
 • Stimuleren van duurzaam gedrag: Hoe krijg je als woningcorporatie de bewoners mee om bij te dragen aan een schonere wereld? Aranka Sinnema (Duwtje Onderzoeks- en adviesbureau voor gedragsverandering), Rieks Weerman en Rob van der Meulen (energiecoaches).
 • Klare Klimaattaal: Om samen de doelstellingen voor een gezondere wereld te kunnen realiseren, is een gemeenschappelijke taal cruciaal. Welke taal spreekt aan en hoe komen we tot wederzijds begrip? Reinier van den Berg (weerman en duurzaam ondernemer).
 • Einde aan de energiearmoede: Duurzame energieopwekking kan helpen om hogere energielasten voor sociale huurders te beperken. Welke partijen zijn verantwoordelijk? Ben Olierook (Greenchoice), Jane Martie-Chatlein, (Energiebank Rotterdam), Jos Versteeg (Woonstad Rotterdam).
 • Waterstof in de gebouwde omgeving: Wat zijn de kansen en risico’s van waterstof als bouwsteen van de energietransitie? Ad van Wijk (TU Delft), Albert van der Molen (Stedin).

Wie beoordeelden jouw inzending?

Een vakjury en bewonersjury beoordelen alle inzendingen. Samen komen zij tot de winnaar(s).
Wie zijn de mensen die hun kennis en ervaring inzetten voor de Woonstad Rotterdam Energie Challenge?

“Afwachten is geen optie meer. We willen nu stappen maken voor een beter klimaat.”

Criteria

De maximaal 5 winnaars van de Woonstad Rotterdam Energie Challenge kunnen een jaar lang hun oplossing toepassen in onze woningen. De oplossingen worden in bewoonde staat toegepast en getest en besproken met bewoners en Woonstad Rotterdam.

De inzendingen worden door een vakjury en een bewonersjury beoordeeld. Zij komen samen tot een eindoordeel. Waar letten zij op?

Sociale criteria

Jouw oplossing is in bewoonde staat uit te voeren. Daarom zijn goede bewonerscommunicatie en een duidelijkheid over de uitvoering erg belangrijk. De bewoner ervaart zo min mogelijk overlast. Bovendien moet de oplossing gebruiksvriendelijk zijn en wooncomfort garanderen.

Fotografie: Andreas Gücklhorn

Technische criteria

Jouw oplossing zorgt voor een reductie van CO2-uitstoot of is volledig gasvrij en wordt hier uitgebreid op getest. Onderhoud en beheer spelen hierin ook een belangrijke rol.

Financiële criteria

Naast dat jouw oplossing technisch en sociaal goed in elkaar zit, heb je ook een aantrekkelijk financieel plaatje. Je oplossing kost niet meer dan € 15.000,- (inclusief BTW) per woning. We kijken naar CO2-vermindering per geïnvesteerde euro.

sluit

Woonstad Rotterdam maakt gebruik van cookies

Op deze website gebruiken we functionele cookies