woonstad rotterdam

Energie Challenge.

Groen & Gezond Wonen

De prijsuitreiking vindt plaats op 12 december in de RDM Campus Rotterdam.

Woonstad Rotterdam Energie Challenge Event
- 12 december - RDM Campus

De maximaal 5 prijswinnaars van de Woonstad Rotterdam Energie Challenge worden op donderdag 12 december bekend gemaakt. Wij bieden een middag met interessante sprekers en sessies. Vol kennis, handige inzichten en ervaringen. Genomineerden worden automatisch uitgenodigd voor de prijsuitreiking.

Keynote spreker tijdens ons evenement is Jelmer Mommers, klimaatjournalist van De Correspondent en schrijver van het boek ‘Hoe gaan we dit uitleggen?‘ (alle aanwezigen bij het evenement ontvangen dit boek).
Jelmer vertelt over zijn zoektocht naar de vraag hoe we gezamenlijk een rol van betekenis kunnen spelen in de klimaatverandering: hoe het tij te keren? De machteloosheid voorbij; we geven immers zelf vorm aan de toekomst op aarde.

Marijke Roskam van BNR Nieuwsradio is de gespreksleider van de dag.

PROGRAMMA

12.30                     Ontvangst met inlooplunch

13.30                     Welkom door Marijke Roskam, gespreksleider

Opening door Maria Molenaar, Voorzitter Raad van Bestuur Woonstad Rotterdam

 13.55                     Machteloos toezien is geen optie
Jelmer Mommers, Klimaatjournalist De Correspondent en schrijver van ‘Hoe gaan we dit uitleggen?’. Vertelt over zijn zoektocht naar de vraag hoe we gezamenlijk een rol van betekenis kunnen spelen in de klimaatverandering: hoe het tij te keren?
De machteloosheid voorbij; we geven zelf vorm aan de toekomst op aarde.

14.25                     Pauze

15.00                     Eerste ronde sessies – keuze uit 5 sessies

16.00                     korte wisselpauze

16.15                     Tweede ronde sessies – keuze uit 4 sessies

17.15                     Prijsuitreiking Woonstad Rotterdam Energie Challenge, Juryvoorzitter Annemarie van Doorn van de Dutch Green Building Council maakt de maximaal 5 winnaars bekend.

17.45                     Einde en netwerkborrel

 

EERSTE RONDE SESSIES 

Sessie A – De staat van het klimaat

Wie bepaalt hoe het met het klimaat gaat in ons land? Wie draaien er aan de knoppen en hoe effectief zijn die knoppen? Welke doelen worden er gesteld en hoe reëel zijn deze? Wie hebben er echt de macht over een beter milieu? Journalisten delen hun inzichten in de achterkant van de energietransitie in Nederland.

Met onder anderen Erik van der Walle, redacteur Energie & Duurzaamheid NRC Handelsblad (onder meer de serie “Warme Wijken”) en Marco Visscher, journalist en auteur van “De Energietransitie: naar een fossielvrije toekomst, maar hoe?”

Gespreksleiding: Marijke Roskam

Sessie B – Verduurzamen in bewoonde staat

Zeven miljoen woningen in dertig jaar tijd verduurzamen: dat kan alleen door woningen te verbeteren terwijl de bewoners er in blijven wonen. Woningcorporaties zijn hierin de voortrekkers. Zij vragen van hun huurders om hun huis op de schop te laten nemen en tijdens dat werk in de rotzooi te wonen. Hoe beperk je de overlast tot een minimum? Wat ervaren bewoners eigenlijk als overlast? Hoe en wanneer communiceer je met de bewoners? Hoe ga je om met klachten, met verzet? Bewonersbegeleiders delen hun waardevolle praktijkervaringen.

Met onder anderen Ellen Bettonville, Ladies@Work, Niels Götz, partner en marketing psycholoog bij Duurzaam Delen Energie, en Martijn Deijl, projectleider Wijkverbetering Woonstad Rotterdam

Gespreksleiding: Edwin Dortland, procesmanager Wijkverbetering Woonstad Rotterdam

Sessie C – Duurzaam voorbij de buitenmuren

Het werken aan de energietransitie in de vastgoedsector beperkt zich doorgaans tot gebouwen. Maar bewoners leven en werken ook buiten die muren; de gevolgen van hun gedrag reiken verder dan het vastgoed. Welke rol kunnen mobiliteit en de inrichting van de openbare ruimte spelen in het stimuleren van duurzaam gedrag? Wie neemt daarin het voortouw? Op zoek naar gezamenlijke aanknopingspunten.
Met onder anderen Martin Guit, strateeg Mobiliteit Gemeente Rotterdam, Maarten Poot, CPO / Co-founder Felyx Sharing en Paul Plambeck, landschapsarchitect Bureau Sant en Co.

Gespreksleiding: Hanneke van der Heijden, Woonstad Rotterdam

 

Sessie D – De gezonde stad

Wonen in de Regio Rijnmond staat gelijk aan het roken van gemiddeld zeven sigaretten per dag. Longarts Hans in ’t Veen van het Sint Franciscus Gasthuis & Vlietland schetst de situatie in Rotterdam en omstreken. Daaruit blijkt de urgentie van het werken aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Wat zijn de oplossingen en wat vraagt toepassing ervan van de bewoners? Hoe gaat Woonstad Rotterdam hier mee om? En wat zijn de consequenties voor nieuwbouw en voor het vastgoedbeheer?

Sam de Ligt, CEO Strooming en Hans in ’t Veen, longarts Sint Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Gespreksleiding: Eric van Staveren, Woonstad Rotterdam

 

Sessie E – Stimuleren van duurzaam gedrag (wordt herhaald in de tweede ronde)

Afdwingen of verleiden? Begin het gesprek over duurzaam gedrag en de kans is groot dat de huurder tegenover je de hogere kosten te berde brengt. Duurzaam is duurder, of niet? Hoe krijg je als woningcorporatie de bewoners mee om bij te dragen aan een schonere wereld? Energiecoaches delen hun inzichten en ervaringen uit de weerbarstige praktijk.

Met onder anderen Aranka Sinnema, researcher en trainer Duwtje Onderzoeks- en adviesbureau voor gedragsverandering en energiecoaches Rieks Weerman en Rob van der Meulen.

Gespreksleiding: Ivana Srecec-Gubez, Woonstad Rotterdam

 

 TWEEDE RONDE SESSIES 

Sessie F – Klare Klimaattaal

Duurzaamheid, milieu, klimaat: elke term heeft bij verschillende groepen betrokkenen een andere lading. Hoe komen we tot wederzijds begrip? Om samen de doelstellingen voor een gezondere wereld te kunnen realiseren, is een gemeenschappelijke taal cruciaal. Weerman Reinier van den Berg spreekt dagelijks over de staat van het klimaat. Hoe raakt hij zijn doelgroepen? Welke taal spreekt aan?

Reinier van den Berg, duurzaam ondernemer

Onder leiding van: Arjan Hofmann, Woonstad Rotterdam

 

Sessie G – Einde aan de energiearmoede

Stijgende energielasten vormen een belangrijke bron van zorg voor lagere inkomensgroepen. Duurzame energieopwekking kan helpen om deze hogere energielasten voor sociale huurders te beperken. Zo snijdt het mes van verduurzaming aan meerdere kanten. Maar wie is aan zet? Welke partijen hebben hun schouders onder deze opgave te zetten en wat maakt dat ze resultaat kunnen gaan boeken? Een gesprek over verantwoordelijkheden, mogelijkheden en oplossingsrichtingen.

Met onder anderen Ben Olierook, partnermanager lokale energieprojecten Greenchoice, Jane Martie-Chatlein, Energiebank Rotterdam, Jos Versteeg, manager incasso Woonstad Rotterdam.

Gespreksleiding: Salomé Aussen, Opgavemanager Duurzaamheid Gemeente Rotterdam

 

Sessie H – Waterstof in de gebouwde omgeving

Waterstof wordt genoemd als een van de bouwstenen van de energietransitie. Wat zijn de kansen en de risico’s? Naast deze verkenning gaat Stedin in op de ervaringen met een proef waarin bestaande woningen verwarmd worden met HR-ketels op 100% waterstof. Hoe werkt het, wat zijn de lessen, de verwachtingen en perspectieven?

Ad van Wijk, professor Future Energy Systems TU Delft en Albert van der Molen, expert Asset Management Infrastructurele Footprint Stedin

Gespreksleiding: Dictus Miedema, Woonstad Rotterdam

 

Sessie I – Stimuleren van duurzaam gedrag (herhaling)

Afdwingen of verleiden? Begin het gesprek over duurzaam gedrag en de kans is groot dat de huurder tegenover je de hogere kosten te berde brengt. Duurzaam is duurder, of niet? Hoe krijg je als woningcorporatie de bewoners mee om bij te dragen aan een schonere wereld?

Energiecoaches delen hun inzichten en ervaringen uit de weerbarstige praktijk.

Met onder anderen Aranka Sinnema, researcher en trainer Duwtje Onderzoeks- en adviesbureau voor gedragsverandering en energiecoaches Rieks Weerman en Rob van der Meulen.

Gespreksleiding: Ivana Srecec-Gubez, Woonstad Rotterdam

Meld je aan

Actueel

Blijf bij over de Woonstad Rotterdam Energie Challenge. Bekijk hier onze laatste berichten.

Wie beoordelen jouw inzending?

Een vakjury en bewonersjury beoordelen alle inzendingen. Samen komen zij tot de winnaar(s).
Wie zijn de mensen die hun kennis en ervaring inzetten voor de Woonstad Rotterdam Energie Challenge?
grote onbekende

Naamnog Nietbekend

“Afwachten is geen optie meer. We willen nu stappen maken voor een beter klimaat.”

Criteria

De maximaal 5 winnaars van de Woonstad Rotterdam Energie Challenge kunnen een jaar lang hun oplossing toepassen in onze woningen. De oplossingen worden in bewoonde staat toegepast en getest en besproken met bewoners en Woonstad Rotterdam.

De inzendingen worden door een vakjury en een bewonersjury beoordeeld. Zij komen samen tot een eindoordeel. Waar letten zij op?

Sociale criteria

Jouw oplossing is in bewoonde staat uit te voeren. Daarom zijn goede bewonerscommunicatie en een duidelijkheid over de uitvoering erg belangrijk. De bewoner ervaart zo min mogelijk overlast. Bovendien moet de oplossing gebruiksvriendelijk zijn en wooncomfort garanderen.

Fotografie: Andreas Gücklhorn

Technische criteria

Jouw oplossing zorgt voor een reductie van CO2-uitstoot of is volledig gasvrij en wordt hier uitgebreid op getest. Onderhoud en beheer spelen hierin ook een belangrijke rol.

Financiële criteria

Naast dat jouw oplossing technisch en sociaal goed in elkaar zit, heb je ook een aantrekkelijk financieel plaatje. Je oplossing kost niet meer dan € 15.000,- (inclusief BTW) per woning. We kijken naar CO2-vermindering per geïnvesteerde euro.

In 2050 zijn de 7 miljoen huizen in Nederland van het aardgas af, zo is in het Klimaatakkoord afgesproken. Woonstad Rotterdam heeft ruim 56.000 woningen in eigendom en beheer, waarvan er vele nog gebruik maken van aardgas. Wij willen snelheid maken voor een beter klimaat, op een betaalbare manier.

Heb jij de oplossing om onze woningen in bewoonde staat snel te verduurzamen?
Wij dagen jou uit om samen met ons van bestaande portiekwoningen de CO2-uitstoot terug te brengen en/of aardgasvrij te maken.

Woonstad Rotterdam is de grootste sociale huisvester van Rotterdam. Een op de zes Rotterdammers huurt bij ons. Zo’n 20% van onze huurwoningen zijn al aardgasvrij, of wordt dat de komende jaren. Dat maakt dat ongeveer 80% nog op het aardgas is aangesloten. Een groot deel daarvan bestaat uit portiekflats die tussen nu en 2050 van het aardgas gaan. Soms tegelijk met een renovatie.

Onze verduurzamingsopgave is zo groot, dat uitverhuizen van bewoners niet altijd kan. Daarom zoeken wij nieuwe oplossingen om deze woningen in bewoonde staat duurzamer te maken. Werk jij samen met ons aan de klimaatdoelen?

Wat zoeken wij?

  • Duurzame oplossingen in bewoonde staat
  • Lagere woonlasten voor bewoners
  • Bij voorkeur een aardgasvrije oplossing
  • Een oplossing voor portiekwoningen uit de jaren ’70 en ’80 met energielabel B, C of D die voorlopig niet op restwarmte worden aangesloten.
sluit

Woonstad Rotterdam maakt gebruik van cookies

Op deze website gebruiken we functionele cookies